zakres świadczonych usług

Obsługa finansowo - księgowa

  • księgi handlowe - pełna księgowość
  • księga przychodów i rozchodów
  • ryczałt ewidencjonowany
  • rozliczenia podatku VAT
  • opracowywanie zakładowych planów kont
  • sporządzanie sprawozdań finansowych analiza ekonomiczna

Rozliczenia z ZUS

  • sporządzanie listy płac
  • elektroniczne przekazywanie dokumentów do ZUS
  • zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników do ZUS